VSF

Vad är VSF?

Vi organiserar främst studenter som kommer från arbetarklassen, men alla är så klart välkomna. Vi har gått ihop för att stärka varandra eftersom vi inte känner oss bekväma i den inskränkta miljö som akademin fortfarande till stor del präglas av.


Fortfarande kommer en stor majoritet av studenterna från medelklassen eller överklassen och vi från arbetarhem känner ofta av det inbyggda klassföraktet i skolans väggar. Tillsammans stärker vi varandra.


Förbundet är uppbyggt av lokalföreningar som har en långtgående självständighet, men förbundsstyrelsen är förbundets politiska och organisatoriska ledning.


Vi arbetar med olika saker, alltifrån att ta fram alternativt studiematerial till kampanjer mot för högt pris på fika på skolan och vi håller studiecirklar för att förstå orsakerna till finanskrisen.


På många universitet och högskolor styrs studentkåren av kårpartier, på dessa lärosäten ställer vi upp i valen som arbetarklassens och socialisternas alternativ. Förbundet har ett utbildningspolitiskt program som de enskilda lokalföreningarna använder sig av när de formulerar sin lokala kårpolitik. Till skillnad från de andra kårpartierna har vi också annan verksamhet än kårpolitik. Vi är därför inte organisationen för dig som vill göra politisk karriär utan för dig som vill öppna upp akademin för alla och bryta med de gamla konservativa traditionerna som finns på den högre utbildningen och som är exkluderande.


Vi drivs av övertygelsen att utbildning är en rättighet för alla och att det därför är av central betydelse att fler från arbetarklassen ges möjligheten att studera. Många av oss är vi de första i släkten som läser på eftergymnasial utbildning, så för oss är det viktigt att uppmuntra andra att läsa vidare.


Det är en myt att alla inte skulle klara av att läsa på en eftergymnasial utbildning och det är därför som vi är de argaste kritikerna till Jan Björklunds utbildningsfientliga politik.


De viktigaste politiska frågorna för oss studenter är att höja studiemedlet och göra rätten till bostad till en social allemansrätt. Vi är en självständig socialistisk organisation som vill samla en bred vänster. Vi identifierar oss med den breda arbetarrörelsen med dess partier, fackföreningar och bildningsförbund.


Vår kunskap är vårt vapen.


/Mikael Ekvall
ordf.

Almedalsveckan


I skolan ska alla vara vinnare!


Jan Björklund (Fp), utbildningsminister, höll sitt tal i Almedalen idag. Det förekom inte bara politiskt inkorrekta yttranden, utan även omotiverad smutskastning och personliga påhopp.

Björklund pratade om att de röd-gröna motverkar demokrati i skolan genom att motararbeta elitklasser, han uttryckte det ungefär såhär: "de röd-gröna partierna har som mål att alla ska ha lika mycket, eller lika lite, kunskap efter en gymnasieutbildning, medan vi liberaler vill att alla ska få möjlighet att utvecklas efter sin egen förmåga"

För det första så är det sista skolväsendet behöver mer individualisering. Att känna samhörighet och att trivas socialt är en stor del av ungdomens tidiga år och bör absolut inte motverkas. Statistik visar att elever som trivs i skolan presterar bättre.

  
För det andra så anser jag personligen att elitklasser inte bara utvecklar en större konkurrens inom skolan, utan även socialt. Elever kommer att pressas mer, vilket betyder ökad stress och sämre levnadsstandard. Fler elever kommer att bli utbrända ­- innan de kommit ut på arbetsmarknaden.

  
För det tredje så tycker jag att en lärare borde och ska kunna se till alla elevers behov, oavsett om det handlar extra hjälp, eller extra stimulering. Det är enligt min åsikt lärarens uppgift att kunna tillgodose elevens behov, och lösningen är inte elitklasser, utan förbättrad lärarutbildning med mer inriktning på eleverna.

  
Elitklasser finns idag, precis som Björklund påpekade. Är du intresserad och duktig i något praktiskt ämne, finns det gymnasieprogram som motsvarar elevens utvecklingsförmåga. Men vad Björklund glömmer är att det även finns teoretiska program som kan uppfylla detsamma: är du intresserad och duktig i naturvetenskapliga ämnen finns det en rad olika naturvetenskapliga program med alla sorters inriktningar att välja mellan. Lika så gällande samhällsvetenskapliga program eller program med språkinriktning.

  
Vad jag motsätter mig är elitklasser på grundskolenivå, där jag anser att individualisering och konkurrensbildande är rakt av skadligt för eleverna. Är det verkligen bra att lära våra barn och ungdomar redan från början att livet handlar om att var och en ska sköta sitt; att var och en får klara sig själv, oavsett förmåga eller förutsättning. Vilka signaler sänder det ut till de som inte har samma möjligheter till studier? Vilka signaler sänder det ut till de som har dyslexi, ADHD eller till de som på andra sätt inte har samma förutsättningar som majoriteten?

   
Att sortera ut de "sämre" eleverna, är inte mindre etiskt eller moraliskt fel än att sortera ut judar eller homosexuella
. Elitklasser innebär att några vinner och att några förlorar.


Jag vill inte lära mina barn att bli själviska, jag vill lära mina barn solidaritet och medmänsklighet. Jag vill lära mina barn vikten av att hjälpa andra och jag vill lära mina barn att de inte är ensamma och utlämnade i en individualiserad värld.

  
I skolan ska alla vara vinnare!

RSS 2.0