Ung vänster Jönköping

Följ oss här


På återseende

bloggen ligger för närvarnade nere på grund av bristande motivation och avsaknande av vettigt program att skriva i

Vem sa?

"Svenskarna är mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politiker kan skapa och garantera välfärd. Tecknen är mycket tydliga hos det uppväxnde släktet, de 60- och 70-talsfödda."


rätt svar är: statsminister Fredrik Reinfeldt (m)

Blev du också lurad i valet?

VSF

Vad är VSF?

Vi organiserar främst studenter som kommer från arbetarklassen, men alla är så klart välkomna. Vi har gått ihop för att stärka varandra eftersom vi inte känner oss bekväma i den inskränkta miljö som akademin fortfarande till stor del präglas av.


Fortfarande kommer en stor majoritet av studenterna från medelklassen eller överklassen och vi från arbetarhem känner ofta av det inbyggda klassföraktet i skolans väggar. Tillsammans stärker vi varandra.


Förbundet är uppbyggt av lokalföreningar som har en långtgående självständighet, men förbundsstyrelsen är förbundets politiska och organisatoriska ledning.


Vi arbetar med olika saker, alltifrån att ta fram alternativt studiematerial till kampanjer mot för högt pris på fika på skolan och vi håller studiecirklar för att förstå orsakerna till finanskrisen.


På många universitet och högskolor styrs studentkåren av kårpartier, på dessa lärosäten ställer vi upp i valen som arbetarklassens och socialisternas alternativ. Förbundet har ett utbildningspolitiskt program som de enskilda lokalföreningarna använder sig av när de formulerar sin lokala kårpolitik. Till skillnad från de andra kårpartierna har vi också annan verksamhet än kårpolitik. Vi är därför inte organisationen för dig som vill göra politisk karriär utan för dig som vill öppna upp akademin för alla och bryta med de gamla konservativa traditionerna som finns på den högre utbildningen och som är exkluderande.


Vi drivs av övertygelsen att utbildning är en rättighet för alla och att det därför är av central betydelse att fler från arbetarklassen ges möjligheten att studera. Många av oss är vi de första i släkten som läser på eftergymnasial utbildning, så för oss är det viktigt att uppmuntra andra att läsa vidare.


Det är en myt att alla inte skulle klara av att läsa på en eftergymnasial utbildning och det är därför som vi är de argaste kritikerna till Jan Björklunds utbildningsfientliga politik.


De viktigaste politiska frågorna för oss studenter är att höja studiemedlet och göra rätten till bostad till en social allemansrätt. Vi är en självständig socialistisk organisation som vill samla en bred vänster. Vi identifierar oss med den breda arbetarrörelsen med dess partier, fackföreningar och bildningsförbund.


Vår kunskap är vårt vapen.


/Mikael Ekvall
ordf.

Kampanjplanering

0. Var påläst på kampanjen!

- klubben ansvarar för att alla medlemmar har tillräckligt med information

- diskutera på klubbmöten


1. Planera kampanjen noggrant!

- Vad ska göras?

ex:

- Torgmöte, tal, etc

- Besöka skolor

- Dela ut flygblad

- Affischera

- Måla banderoller


2. Tidsplan: var noga med att planera med datum och tider

- När?

- Hur lång tid kommer allt att ta?

- Hur lång tid kommer varje delmål att ta?


Att tänka på: höra av sig i god tid till skolor, tidningen etc.


3. Anpassade delmål

- "vi ska ha besökt alla gymnasieskolor"

- "vi ska ha delat ut 1000 flygblad"

- "vi ska ha värvat 5 nya medlemmar"

- vilket är syftet med ex. torgmötet?


Att tänka på: sätta relevanta mål

4. Kampanjansvariga

- Vem ska hålla i vad?

- Vem bokar tider i skolor?

- Vem håller tal?

- Vem delar ut flygblad på vilka platser?


5. Egen kampanjupptakt

- ringa förbundscentralen

- politiska mål

- vilka krav ställs på kampanjen?


6. Budget

- Hur mycket pengar har vi till kampanjen?

- Hur mycket kostar varje del?

- Hur mycket kan vi göra kostnadsfritt?7. Media

- Lokaltidningen

- Skoltidningar, försöka vara med i intervjuer

- Insändare

- Pressmeddelande

- vad är media intresserad av?


9. Kampanjmetoder:

- gatuteater

- musicerande

- "informationsundervisning" Snabb, politisk information på skolor

- feminismkvällar, EU-kvällar, valkvällar,

- Flygbladsutdelning
- Tal, torgmöten, förläsningar utomhus etc. att folk som går förbi kan snappa upp budskapet

- Bjud in till diskussion var du än är!

- bokbord

Att tänka på:
- flygbladsutdelning passar bra vid olika kommunakiviteter
- vid torgmöte eller liknande är det viktigt att så mycket informatin som möjligt kommer med i varje mening så att folk som går förbi kan snappa upp budskapet

10. Var positiv!

- Många ser vänsterpartiet som ett negativt och kritiskt parti, därför är det viktigt att försöka hålla positiva kampanjer.

- Vara noggranna med att poängtera vad vi vill uppnå istället för att peka på det som vi tycker är negativt idag.

- Uppmuntra åskådare, åhörare att söka information på egen hand (hemsidor, bloggar etc.)


/ Sofie Adamsson

Ung vänster


Sälj hela skiten!

Föreläsare: Kent Werne

Vad är det som händer just nu?


Idag pågår den mest omfattande privatiseringen i Europa som någonsin ägt rum och Reinfeldt med tillhörande regering är inte sen med att hoppa på tåget (limousinen) som bär iväg mot sämre tider för tågpendlarna och bättre tider för limousinåkarna, (och hur många är det egentligen som åker limousin?)

Den nuvarande regeringen med Reinfeldt i spetsen har på tre år redan hunnit med att:

- sälja ut statliga företag
- bolagisera statliga verk - totalt avreglera järvägstrafiksmonopolet
- häva monopolet av apoteket
- lägga ut arbetsförmedlingen på entreprenad.

Trots att Reinfeldt lovade i valrörelsen att inte privatisera akutvården har de även hunnit med att påverka kommuner och landsting genom att bland annat:
- nystarta för utförsäljning av allmännyttan
- startlaga för utförsäljning av sjukhus
- införa obligatorisk kundvalssystem inom primärvården
- sätta ett ramverk för kundval inom alla sektorer (LOV)

Vad hände med alla löften?

En vinstdrivande skola vill inte undervisa de elever som kostar mer än andra (elever med dyslexi, ADHD, eller som på andra sätt kräver mer resurser) vilket ökar den sociala segregationen och skapar större klyftor redan i yngre åldrar; ett vinstdrivande äldreboende vill inte vårda den som är mest sjuk; ett vinstdrivande sjukhus vill inte vårda den som kostar mest pengar; ett vinstdrivande sjukhus vill inte utföra riskabla operationer som kan påverka sjukhusets rykte

Så länge det finns vinstdrivande företag på marknaden är det omöjligt att kontrollera konkurrensen.

Statistik efter privatiseringen:

- 30% dyrare el oavsett skatter och avgifter
- 7% dyrare med äldreomsorg oavsett skatter och avgifter
- löneskillnaderna mellan män och kvinnor har ökat inom den privata sektorn
- färre jobbar inom vården

Privatiseringen gör alltså att det blir: dyrare, osäkrare och dessutom ger det sämre löner

Frågan som lyder är då: vilka är drivkrafterna bakom privatiseringen?
- Ideologisk
- Ekonomisk

*Den ideologiska drivkraften verkar som en blockering för välfärden, ideologiskt sett är moderaterna för den s.k. liberala fria marknaden, och tänker inte på konsekvenserna av en privatiserad offentlig sektor.
*Den ekonomiska drivkraften kan Reinfeldt kasta ut genom fönstret: uppenbarligen är det inte billigare med en privatiserad marknad…

Det som pågår just nu är en omfattande samhällsomvandling, antagligen en mycket större sådan än vad vi kan förstå: demokratin urholkas, genom att makten förskjuts från oss till finanskapitalet; valfriheten begränsas avsevärt genom obligatoriskt kundval; insyn för personalen inom privata företag existerar inte; välfärdens grund undergrävs, alla ska ha lika tillgång efter behov! ; klyftorna ökar, tillgångarna styrs inte efter behov, utan efter efterfrågan.

Vad kan vi som socialister göra?

- stoppa kommersialiseringen av välfärden
- stoppa vinstintressena
- rensa upp bland avregleringen
- förbättra situationen genom demokratisering (mer inflytande för personalen)
- mer resurser till välfärden – höjd skatt för att förbättra villkor och för att ge alla lika rättigheter till vård, utbildning och jobb. 8 av 10 svenskar vill ha höjd skatt för att få tillgång till vård och utbildning
- jämnare spelplan (tygla finanskapitalet )
- stärka folkrörelsen och självförtroendet
- organisera oss i fackliga förbund

Arbetsmarknadspolitik

Föreläsare: Josefin Brink
Det är ingen hemlighet att det är bland ungdomar som arbetslösheten är som störst: var fjärde ungdom mellan 16 och 25 går idag arbetslös i ett samhälle där priserna stiger markant och arbetsmarknaden kräver fleråriga studier med toppbetyg på universitet eller högskola.

Vad kan regeringen göra för att åtgärda arbetslöshetsproblemet?
1. satsa på KY-utbildningar (kvalificerad yrkesutbildning)
2. satsa på att skapa praktikplatser för att ge den arbetssökande arbetslivserfarenhet
3. ge studenter möjligheten att läsa upp betyg på komvux för att öka chanserna att komma in på önskad utbildning och senare ha en chans på arbetsmarknaden

Vad gör regeringen?

1. Skär ner på arbetsförmedlingens personal och resurser
2. Anställer ”arbetscoacher” som ska uppmuntra den arbetssökande med glada hejarop och ouppnåeliga krav istället för att förmedla arbeten, praktikplatser eller förslag på utbildningar
3. A-kassan dras in om den arbetssökande inte uppfyller de orimliga kraven

Den borgerliga regeringen praktiserar den s.k. ”svenska modellen” som innebär att staten inte för huvudtaget ska lägga sig i arbetsmarknadspolitiken, och jag undrar hur vi då ska få ner den stigande arbetslösheten… med hejarop?

Att det råder lågkonjunktur över i stort sett hela Europa är inte heller någon hemlighet, och de som vinner på kapitalismens kris är arbetsgivarna. När arbetslösheten är så hög som den är idag, är folket, speciellt ungdomarna, beredda att ta vilket ”skitjobb” som helst, till vilken ”skitlön” som helst och att kämpa för sina rättigheter på arbetsplatsen är inte högsta prioritet. Vi får istället höra att vi ska vara tacksamma får att vi får ett jobb. Jag är tacksam när demokrati utövas även på arbetsmarknaden.

Vad är det då som händer?

– alla rättigheter och skyldigheter som fackföreningarna under flertalet decennier har kämpat för är som bortblåsta, arbetsgivaren har fullständig makt över arbetsplatsen och arbetsförhållandena. Arbetsgivaren väntar tills den arbetssökande är tillräckligt desperat - sänkt A-kassa leder till sänkta krav hos den arbetssökande. Tiden för hur länge du får A-kassabidrag är kortare för ungdomar upp till 26 år, vilket med andra ord är åldersdiskriminering.

Dagens situation har blivit en maktfråga: är det vi som arbetar som ska ha makten över våra liv, och våra arbetssituationer, eller är det kapitalismens arbetsgivare? Vi är åter tillbaka på 1800-talets början.

Demokrati handlar om insikt, medbestämmanderätt och folkmakt. Är det här demokrati?

Statistik:
- en halv miljon människor i Sverige har lämnat A-kassan sedan borgarna tog över makten, p.g.a. orimliga avgifter.
- 25% av alla ungdomar mellan 16 och 20 år går idag arbetslösa
-  det är nu 30% löneskillnad mellan 20- och 30 års ålder.

Ung vänster sommarläger -09

Efter en rastlös, utdragen och svettig resa, anlände ca 50 revolutionära ungdomar till Furusjö camping, ca 2 mil söder om (fucking) Åmål där årets sommarläger ägde rum. Stämningen var en aning spänd och nervös, men ändock förväntansfull gladlynt.

Dagen började med en samling i logen där Camp Crew kamratligt hälsade oss alla välkomna till årets sommarvecka och följande höll vår fantastiska förbundsordförande Ida Gabrielsson ett inspirerande tal om klasskamp och vikten av att samarbeta och förena oss.

Därefter var det tjej- respektive killträff på dagordning och det gavs möjligheter att diskutera kvinnoförtryck, härskartekniker etc. gruppvis. Vad många saknade, och däribland jag själv, var att sedan träffas alla tillsammans för att ventilera åsikter och att diskutera vad vi kommit fram till i respektive grupp.

Sedan var det dags för tältuppsättning, socialisering och efterlängtad middag… 

ovanstående inlägg är sammanfattningar av de föreläsningar som jag personligen tyckte var bäst!

Almedalsveckan


I skolan ska alla vara vinnare!


Jan Björklund (Fp), utbildningsminister, höll sitt tal i Almedalen idag. Det förekom inte bara politiskt inkorrekta yttranden, utan även omotiverad smutskastning och personliga påhopp.

Björklund pratade om att de röd-gröna motverkar demokrati i skolan genom att motararbeta elitklasser, han uttryckte det ungefär såhär: "de röd-gröna partierna har som mål att alla ska ha lika mycket, eller lika lite, kunskap efter en gymnasieutbildning, medan vi liberaler vill att alla ska få möjlighet att utvecklas efter sin egen förmåga"

För det första så är det sista skolväsendet behöver mer individualisering. Att känna samhörighet och att trivas socialt är en stor del av ungdomens tidiga år och bör absolut inte motverkas. Statistik visar att elever som trivs i skolan presterar bättre.

  
För det andra så anser jag personligen att elitklasser inte bara utvecklar en större konkurrens inom skolan, utan även socialt. Elever kommer att pressas mer, vilket betyder ökad stress och sämre levnadsstandard. Fler elever kommer att bli utbrända ­- innan de kommit ut på arbetsmarknaden.

  
För det tredje så tycker jag att en lärare borde och ska kunna se till alla elevers behov, oavsett om det handlar extra hjälp, eller extra stimulering. Det är enligt min åsikt lärarens uppgift att kunna tillgodose elevens behov, och lösningen är inte elitklasser, utan förbättrad lärarutbildning med mer inriktning på eleverna.

  
Elitklasser finns idag, precis som Björklund påpekade. Är du intresserad och duktig i något praktiskt ämne, finns det gymnasieprogram som motsvarar elevens utvecklingsförmåga. Men vad Björklund glömmer är att det även finns teoretiska program som kan uppfylla detsamma: är du intresserad och duktig i naturvetenskapliga ämnen finns det en rad olika naturvetenskapliga program med alla sorters inriktningar att välja mellan. Lika så gällande samhällsvetenskapliga program eller program med språkinriktning.

  
Vad jag motsätter mig är elitklasser på grundskolenivå, där jag anser att individualisering och konkurrensbildande är rakt av skadligt för eleverna. Är det verkligen bra att lära våra barn och ungdomar redan från början att livet handlar om att var och en ska sköta sitt; att var och en får klara sig själv, oavsett förmåga eller förutsättning. Vilka signaler sänder det ut till de som inte har samma möjligheter till studier? Vilka signaler sänder det ut till de som har dyslexi, ADHD eller till de som på andra sätt inte har samma förutsättningar som majoriteten?

   
Att sortera ut de "sämre" eleverna, är inte mindre etiskt eller moraliskt fel än att sortera ut judar eller homosexuella
. Elitklasser innebär att några vinner och att några förlorar.


Jag vill inte lära mina barn att bli själviska, jag vill lära mina barn solidaritet och medmänsklighet. Jag vill lära mina barn vikten av att hjälpa andra och jag vill lära mina barn att de inte är ensamma och utlämnade i en individualiserad värld.

  
I skolan ska alla vara vinnare!

Feminist?-javissst!Är du feminist?
Är du nyfiken på vad begreppet feminism innebär?
  
Vi i Ung Vänster/Jönköping anordnar en feminismkväll på Nyfiket torsdagen den 23:e Juli. Självklart är alla välkommna, oavsett kön, läggning eller politisk åskådning! Tanken är att ge tjejer lite extra plats, så därför kommer det enbart att vara tjejer som uppträder och ställer ut tavlor. Det kommer att finnas fika att köpa under hela kvällen samt tid för att träffa nya människor och diskutera bland annat feminism. Det bjuds på föreläsning, musik och poesi och innan kvällen är slut kommer begreppet "feminism" att vara glasklart!


Ung vänster är ett feministiskt parti, och det innebär att vi aktivt vill bekämpa det kvinnoförtryck som existerar i det manschauvinistiska samhälle vi lever i. Det innebär att vi ser män och kvinnor som likar, som människor, inte som kön. Feminismens idéer går alltså inte ut på att kvinnan ska stå över mannen, som är ett vanligt missförstånd

Ett annat vanligt missförstånd är att det bara är kvinnor som kan vara feminister, detta är alltså fel. Feminism står för jämnställdhet och alla männsikors lika värde, rättigheter. och skyldigheter så självklart kan även män vilja kämpa för detta.

Att vara feminist innbär även att inse att vi lever i ett mansdominerande samhälle, och därmed vilja göra något åt det. Det innebär även att vilja motarbeta det destruktiva kvinnoideal som växer fram i allt för snabb takt genom media, porr och prostitution.

Vi är för rätten till fri abort, då vi anser att kvinnan själv har makten över sin kropp samt att vi vill se större satsning på kvnno- och tjejjourer runt om i landet.  

EU

Folkets insikt i de makthavandes beslut, och rätten att utkräva ansvar för politiskt fattade dekret, är en av de många grundförutsättningar som karaktäriserar en demokrati. Offentlighetsprincipen står skriven i tryckfrihetsförordningen, i den svenska grundlagen. Offentlighetsprincipen gör det möjligt för oss, det svenska folket, att få kunskap om de beslut som våra makthavande fattar. Offentlighetsprincipen ligger i grunden för en fungerande demokrati.

  
Men det finns brister: brister som är så omfattande att de faktiskt inskränker demokratin, att de faktiskt inskränker folkets, vår, rätt att vara med och fatta beslut, vår rätt att kunna utkräva ansvar för politiskt fattade dekret. Brister som inskränker det svenska rikets lagar. Bristerna stavas: EU.

   
Jag stödjer inte på något plan den centralmakt som EU är idag, eller håller på att bli, som helt utan ansvar kan inskränka de lokala lagar som existerar på varje koordinat på europakartan. Jag vill att makten ska decentraliseras. Jag vill att alla ska få vara en del av den styrande makten. Jag vill att politiska beslut ska fattas så nära folket som möjligt. För det är vår vilja, det vårt samhälle, och det är vår framtid.

  
Genom ett medlemskap i EU flyttas makten från oss, det europeiska folket, till icke-valda beslutsfattande politiker. De EU-parlamentariker som vi valde in i EU-parlamentet nu i juni har ingen rätt att lägga fram lagförslag. Lagförslagsframläggning är EU-kommissionens uppgift - som alltså inte är direktvald av folket. Jag frågar igen: är det verkligen demokratiskt?

  
Offentlighetsprincipen är en självklarhet för oss invånare i Sverige, men hur offentlig är EU? Inom EU finns ingen offentlighetsprincip; inom EU har alltså ingen utomstående, märk ingen, rätt till protokoll eller dokument. Jag frågar ingen: är det verkligen demokratiskt?

  
Jag vill att makten ska decentraliseras, jag vill att alla ska få vara med och vara en del av den beslutande makten, jag vill ha ett demokratiskt Sverige, jag vill ha ett demokratiskt Europa och jag vill ha en demokratisk värld. Jag vill ha en demokratisk framtid. Jag säger nej till EU, och ja till demokrati!


RSS 2.0